به مناسبت روز جهانی کاروکارگر ، دکتر ناصر صباغ زادگان معاونت محترم توانبخشی سازمان بهزیستی از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند .

در این بازدید دکتر صباغزادگان و دکتر ابویی ضمن تجلیل از پرسنل محترم خانه سالمندان هدایایی به رسم یادبود به این عزیزان اهداء نمودند.