از بین بردن لکه های خونی

۱۳۹۸/۲/۱۰ ،۱۰:۰۴:۱۳ +۰۰:۰۰

آیا تاکنون برای شما هم پیش آمده که یکی از لباس‌‌‌هایتان به یک یا چند لکه خون آغشته شده و برای پاک کردن  آنهابه طور کامل با مشکل مواجه شده باشید؟ اگر شما کاربر بخش لاندری در بیمارستان یا یک مرکز شستشوی صنعتی هستید حتما در طول روز یکی از وظایف شما برطرف کردن لکه های حونی از روی لباس ها یا ملحفه های بیمارستانی است. مطالعه مطلب پیش رو به شما کمک خواهد کرد تا در برطرف کردن این لکه ها بیشتر موفق باشید آمونیاک صرف نظر از اینکه لکه خون به چه علتی به وجود آمده باشد، [...]