کارخانه: تهران، شهر ری، باقرشهر ،روبروی شهرداری، خیابان شهید زارعی،پلاک 108
02155202710(شش خط)
09362167434
02155210731
info@ziyacompany.com
www.ziyacompany.com