کارخانه: تهران، شهر ری، باقرشهر ،روبروی شهرداری، خیابان شهید زارعی،پلاک 108
    02155202710(شش خط)
    09362167434
    02155210731
    info@ziyacompany.com
    www.ziyacompany.com