پروانه صنعتی

پروانه صنعتی

بدینوسیله گواهی میشود کارگاه آقای سید علی ضیائی واقع در کیلومتر ۷ جاده قم ، باقر آباد پشت بانک صادرات از تاریخ ۱۳۷۲/۲/۲۶ مشغول فعالیت های صنعتی در رشته های تولیدی ماشین لباسشویی صنعتی میباشد .