گواهینامه ثبت طرح صنعتی

گواهینامه ثبت طرح صنعتی

سید علی ضیائی نیا به شماره ملی ۰۰۴۹۴۳۵۰۱۹ به نشانی تهران ، شهر ری ، باقر شهر ، روبروی شهرداری ، خیابان زارعی ، پلاک ۱۰۸ کارخانه صنعتی ضیاء کد پستی ۱۸۱۴۱۸۴۶۴۵ تابعیت جمهوری اسلامی ایران

نوع طبقه بندی و کالا ماشین لباس شویی صنعتی