شرکت های وابسته به وزارت نفت

اسامی تعدادی از شرکت ها وادارات (وابسته به وزارت نفت) که توسط کارخانه صنعتی ضیاء تجهیز و راه اندازی شده است.

شرکت ملی حفاری
شرکت پالایش نفت اصفهان
شرکت نفت فلات قاره
زائر سرای صندوق بازنشستگی (شرکت نفت )
شرکت نفت وگاز پارس
شرکت نفت وگاز سرو
پتروشیمی تبریز
پالایشگاه شازند
شرکت ملی نفت آبعلی
شرکت خطوط لوله و مخابرات زنجان
بیمارستان امام خمینی شرکت نفت (مسجد سلیمان )