هتل ها و زائر سراها

اسامی بخشی از مراکز و هتلهایی که توسط کارخانه صنعتی ضیاء تجهیز و راه اندازی شده است .

هتل سلام (مشهد مقدس) هتل المپیک (تهران )
هتل یاس (مشهد مقدس) هتل کوثر (قم)
هتل پردیسان (مشهد مقدس) هتل فلامینگو (کیش )
هتل پردیس (مشهد مقدس) هتل خانه سبز (مشهد )
هتل رضویه (مشهد مقدس) هتل لاله (مشهد )
هتل ونک (مشهد مقدس) هتل آسیا (مشهد )
هتل بزرگ فردوسی (تهران ) هتل هدیش (جهرم)
هتل نسترن (مشهد مقدس) هتل چمران (شیراز)
هتل پرسپولیس (شیراز) حسینیه قزوینهای (مشهد)
هتل آریو برزن (شیراز ) زائر سرای انصار (مشهد )
هتل جواد (ع)-(مشهد) هتل ها ومجتمع های پردیس
هتل فدک (قم) هتل تارا (مشهد )
هتل ۱۰۰۰ (کرمان) هتل آزادی (تهران)
هتل اخوان (کرمان) هتل آریا نا (شیراز)
هتل ارم (تهران) مجتمع اقامتی شهدای (خلیج فارس )
هتل داد (یزد) مهمانپذیر الزهرا (مشهد)
هتل قصر الدور (نجف ) هتل فردوس (مشهد)
هتل کریم خان( شیراز) اردوگاه امام علی (ماهدشت)
هتل هرمز(بندر عباس) هتل پا پیون (تنکا بن )
هتل درویشی (مشهد مقدس) اردوگاه میثاق (آبادان)
هتل مدرس (اصفهان) هتل محمد رسول الله (مشهد)
هتل خرم (ارومیه) هتل جام جم (شیراز)
هتل ها لی (تهران ) هتل امیر (تهران )